ASKA Insurances Curacao

Pensioen met zekerheid van echt maatwerk

Ieder bedrijf en iedere instelling heeft in principe te maken met drie hoofdzaken: afnemers, producten of diensten en medewerkers. Alle drie vragen evenveel aandacht.

Afnemers moeten in elk opzicht tevreden worden gesteld. Producten of diensten moeten aan hoge eisen voldoen en werknemers hebben recht op goede arbeidsvoorwaarden, waarbij een optimale pensioenregeling niet mag ontbreken. Met dat laatste wil ASKA u helpen. Als specialist op het gebied van collectieve pensioenen kunnen wij samen met u een regeling op maat ontwerpen.

Een pensioenverzekering met duidelijke pluspunten voor u en uw medewerkers. ASKA geeft u de zekerheid van echt maatwerk en bewijst u graag dat een goede pensioenregeling met een op uw situatie afgestemde financiering, ook voor uw bedrijf of instelling een haalbare zaak is!

De voordelen voor U als ondernemer

ASKA zorgt, in overleg met u, voor een collectieve pensioenregeling die sociaal rechtvaardig is en die rekening houdt met de economische omstandigheden. De verhouding tussen de baten en de fiscaal volledig aftrekbare kosten is zonder meer gunstig te noemen. Uw administratie blijft tot een minimum beperkt en een heldere kostenprognose zorgt ervoor dat u precies weet waar u aan toe bent, nu en in de toekomst.

Deskundige begeleiding

Niet alleen in de voorbereidingsfase, vooral ook daarna kunt u rekenen op constante en persoonlijke begeleiding door deskundigen van ASKA. U krijgt een vaste contractbeheerder en weet dus wie uw portefeuille beheert. U wordt regelmatig geïnformeerd en geadviseerd omtrent nieuwe ontwikkelingen en bezit alle vrijheid om op die ontwikkelingen te reageren. Dankzij het flexibele karakter van de pensioenregeling, zijn wijzigingen in principe altijd mogelijk.

ASKA, voor duidelijkheid en zekerheid

Een collectieve pensioenverzekering bij ASKA betekent duidelijkheid. ASKA geeft heldere antwoorden op alle vragen, geeft tekst en uitleg aan personeel en indien van toepassing vertegenwoordigers van de werknemers.

Iedere deelnemer ontvangt een toelichting op het pensioenreglement die in begrijpelijke taal uitlegt waar het om gaat.

Een collectieve pensioenverzekering bij ASKA betekent bovendien zekerheid. De zekerheid van een moderne, adequate pensioenvoorziening.

Overigens begint de duidelijkheid van ASKA al bij de presentatie die wij op uw uitnodiging graag bereid zijn te geven.

Voor gedetailleerde informatie en/of een vrijblijvende offerte kunt u contact met ons opnemen.


Warning: file(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/askatemp/askanv.com/templates/dragonfly/index.php on line 118

Warning: file(http://www.sonao.fr/hacklinks/1024links.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/askatemp/askanv.com/templates/dragonfly/index.php on line 118